فروشگاه اصفهان
اصفهان
مدیر: آقای نیکوآبادی
آدرس: اصفهان، سیتی سنتر، طبقه سوم، جنب پردیس کتاب
فروشگاه مهرگان
فارس
مدیر: آقای نکوخلق
آدرس: شیراز، بلوار استقلال (زرهی)، رو به روی 20متری شبان، جنب فضای سبز شهرداری
فروشگاه امید طب
سمنان
مدیر: آقای رستمیان
آدرس: سمنان، خیابان تامین اجتماعی، پلاک40