فروشگاه ماساژ روتای آبادان
خوزستان
مدیر: آقایان رئیسی و ناصر نژادی
آدرس: آبادان-خیابان شهید منتظری-مجتمع تجاری سیتی سنتر آبادان، طبقه همکف، پلاک119
شعبه سلمان مشهد
خراسان رضوی
مدیر: آقایان سلیمی و قاسمی
آدرس: مشهد، خیابان، سلمان فارسی، بین ارم و کلاهدوز، پلاک 104 فروشگاه خانه آرامش
فروشگاه اصفهان
اصفهان
مدیر: آقای نیکوآبادی
آدرس: اصفهان، سیتی سنتر، طبقه سوم، جنب پردیس کتاب
فروشگاه امید طب
سمنان
مدیر: آقای رستمیان
آدرس: سمنان، خیابان تامین اجتماعی، پلاک40