دانلود کتابچه راهنمای Rotai 8600

یک انتخاب منحصر به فرد برای کسانی است که دنبال انتخاب های لوکس و ظریف هستند.این صندلی دارای ریل ماساژ L شکل است و ضمن مجهز بودن به سیستم گرمایش در قسمت کمر ماساژی دلچسب فراهم می‌کند.